Disclaimer, privacy & voorwaarden

Disclaimer:
De op deze website getoonde informatie wordt door KLEUR! Administratie met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
KLEUR! Administratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel KLEUR! Administratie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door KLEUR! Administratie worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel KLEUR! Administratie uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door KLEUR! Administratie worden onderhouden wordt afgewezen.
KLEUR! Administratie behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KLEUR! Administratie. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Logo AVG OK

Privacy Policy:
KLEUR! Administratie respecteert in haar activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van KLEUR! Administratie zelf. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met deze Privacy Policy maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Algemene voorwaarden:
KLEUR! Administratie hanteert de algemene voorwaarden betrekking hebbend op opdrachten en werkzaamheden verricht door leden van het
Register Belastingadviseurs.