Wat doen we?

Administreren, organiseren & meedenken!

De kernactiviteiten van KLEUR! Administratie zijn:

  • opzetten & inrichten van uw administratie
  • verzorgen van uw boekhouding
  • verzorgen van uw fiscale aangiften
  • opstellen van uw jaarrekening en periodieke rapportages
  • voeren van uw salarisadministratie (via partner)
  • overige advisering op administratief en fiscaal gebied

Voor zowel de (startende) zelfstandige zonder personeel (zzp’er) als het MKB vindt u bij KLEUR! Administratie alle advies en steun die u daarvoor nodig heeft. Wij stellen een persoonlijke ontmoeting met onze klanten op prijs en komen daarom ook bij onze klanten thuis of op kantoor, op het tijdstip dat u het meest schikt!
Door regelmatig persoonlijk contact te houden fungeren wij als sparring partner voor u als ondernemer.

KLEUR! Administratie realiseert dit alles door op moderne wijze gebruik te maken van Twinfield online boekhouden en professionele software voor het verzorgen van uw belastingaangifte en jaarrekening. Ook werken wij, waar nodig, samen met andere ondernemers in de financiële dienstverlening. Vanzelfsprekend zorgen wij er verder voor op de hoogte te blijven van de actualiteit en fiscale ontwikkelingen en houden wij via regelmatige bijscholingen onze kennis up-to-date.

Wij hebben ons kantoor aan huis en we werken in overleg ook op locatie in grote delen van Nederland. Dit versterkt de uitwisseling van informatie en biedt ons de mogelijkheid meer betrokken te raken bij wat er binnen uw onderneming speelt. Onze vestigingsplaats was sinds de oprichting Amersfoort. In juni 2017 is ons kantoor verhuisd naar Noordwolde-Zuid waar de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel elkaar kruisen.

KLEUR! Administratie staat voor zorgvuldige en tijdige verwerking van uw administratie en aangiften, komt afspraken na en is altijd bereikbaar!

Visie

Voor elke onderneming vormen de administratieve organisatie én de juiste en tijdige verwerking van boekhouding en fiscale verplichtingen de basis voor continuïteit in de onderneming. Het inzetten van specialisten in administratieve ondersteuning, zodat een ieder zich op zijn kerntaken kan richten, is daarbij een onmisbare investering.